Telefon
WhatsApp
İnstagram
Hedefler

Hedefler


A.    ANA HEDEFLER

 • Devlet, sivil toplum kuruluşları ve ticari kurumların  yaşlı bilimi ve teknolojisi ile ilgili etkinlikleri konusunda bilgi toplamak, bu bilgileri erişilebilir hale getirmek
 • Yaşlı biliminde teknoloji kullanımına yönelik akademi, STK, kamu üçgeninde fikirsel bütünlüğü sağlamak
 • Yaşlı biliminde teknoloji kullanımına yönelik sektörün değişik katmanları ve kamuda politika üretenler arasında köprü görevi oluşturmak
 • Yaşlı bakımında bilişim ve telekomünikasyon altyapısının kullanılabilirliğine yönelik standart ve altyapı önerileri ile bu kapsamda yeni uygulama alanlarının yaratılması için ortak ve katılımcı düşünce ile geliştirilen önerilerin tarafsız bir bicimde sektör ile paylaşılması
 • Türkiye’de yaşlı bakımına yönelik teknolojik altyapı ve uygulamalara yönelik sorunları saptamak, bu sorunlar çözüm önermek, projelerin hayata geçirilmesi için diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapmak
 • Yaşlı bakımı hizmeti veren ve alan tarafların bilişim ve teknoloji uygulamaları  hakkındaki bilgisini geliştirmek, kamuoyunu şekillendirmek amacıyla toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak.
 • Karar veren ve yöneten pozisyondaki kişi ve kurumları yaşlı bilimi ve teknoloji konularında bilgilendirmek, bu kişilerin konuya hassasiyet göstermesini sağlamak ve harekete geçirmek.
 • Yaşlı biliminde bilişim teknolojilerinin uygulama alanlarına yönelik ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek ve Türkiye’ye uygun çözümlerin geliştirilmesine yönelik projeler üretmek.
 • Yaşlı bakımında bilişim teknolojisi gereksinim ve uygulamalarına yönelik  ulusal çapta farkındalık yaratmak, işbirliği zeminleri oluşturmak ve rehberlik ilkeleri oluşturmak.
 • Toplumun ilgili kesimlerine bilişim kültürünün yayılması, yaşlı nüfusta da bilgisayar okur yazarlığının artırılmasına yönelik projeler üretmek ve gerekli kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak.
 • Teknolojiyi yaşlının yaşam kalitesini yükseltme anlamında kullanabilen bir toplum oluşturulmasına yönelik gerekli yönlendirici ve bilgilendirici çalışmalar gerçekleştirmek
 • Uluslar arası ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak gerekli koordinasyonları sağlamak
 • Yaşlı bakımına ilişkin sorunlara teknolojik çözüm önerileri geliştirmek,
 1. TEMEL STRATEJİLER
 • Yaşlı bakımında teknoloji kullanımının ülke çapında gelişimine odaklanmak
 • Bilişim ve telekomünikasyon sektörlerinde yaşlı bakımı gereksinimleri çerçevesinde farkındalık yaratmak
 • Yaşlı bilimine yönelik bilişim projeleri üretmek ve bu projelerin etkinliği sağlayacak çözüm modelleri oluşturmak
 • Yaşlı bilimine yönelik ortak ve standart bir teknoloji bilgi ağı oluşturmak (common/standard knowledge repository) ve bu yönde ilgili kurum ve kuruluşlarla sağlıklı/sürekli bir iletişim altyapısı oluşturmak
 • Yaşlı bilimi ve teknoloji konularında Lisans, lisansüstü düzeyinde eğitim altyapısı oluşturmak
 • İlgili kurum ve kuruluşlarla yaşlı bilişimi ile ilgili konularda güç birliği oluşturmak. Deneyimlerin paylaşılması ve insan kaynaklarının ortak kullanımı ile ulusal çözümler geliştirmek.
 • İlgili kamu ve gönüllü kuruluşların, bilişim konseyimizin vizyonu ve misyonunu paylaşmalarını sağlamak
 • Akademi sanayi işbirliğini geliştirecek modeller ortaya koymak ve bu bağlamda yaşlı bilişimi sektöründe araştırma geliştirme faaliyetlerini özendirmek amacıyla teknoparklar kurulması çalışmalarına destek vermek.
 • Avrupa Birliği kapsamında gerçekleştirilen yaşlı bilişimine yönelik projeleri takip etmek, bu projelerde yer alınmasına yönelik çözüm modelleri geliştirmek.
 • Yazılı ve sözlü basının yaşlı bilişimi konusuna ilgisini çekmek.
 • Teknoloji üretiminde ve kullanımında sağlık ve çevre duyarlılığına öncelik verilmesini desteklemek.

Yukarıda belirtilen kriterler ışığında  çalışmalarına devam etmeye başlamıştır. Bu amaçları çerçevesinde de aşağıda belirlenen konunun uzmanı olan bilimsel kurulu oluşturmuştur.

BİLİMSEL KURUL

 • Muzaffer Şentürk
 • Ergin Doğan
 • Cenk Tezcan
 • Mehmet Akkol
 • Bilal Ak
 • Uygar Doyuran
 • Semsettin Nasuhbeyoglu
 • Ebru Aylin Bayrak
 • Diren Duzgunogu
 • Selda Duzgunoglu
 • Bimen Adıgüzel

Yüksek İstişare Konseyi

Yüksek İstişare Kurulu yönetim kurulu tarafından seçilir. Üye sayısı yönetim kurulu kararı ile ihtiyaca göre tespit edilir. Yüksek İstişare Kurulu Vakfın yeni açılımları için araştırma geliştirme ve kaynak bulma işlemleri ile yine vakfın  geleceğine ilişkin hususlarda yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde görüş beyan eder. Yüksek İstişare Kurulu’nun tavsiyelerinin Yönetim Kurulu’nu bağlayıcılığı yoktur.

 

 • Bekir Metin
 • Zekeriya Koşal
 • Nebahat Erkök – Gazeteci
 • Dr. Gülşen Terakye
 • Ülkü Taş – Danışman
 • Aykut Eken – DEİK Türkiye Latin Amerika Ülkeleri Koordinatör Başkan Yardımcısı

Kadın Kolları Komisyonu

Vakıf  amaçları doğrultusunda  kadın kollarının  görev çalışmaları son derece  etkin rol almaktadır.Kadın hakları,şiddet,kamusal alanlarda ve iş yerlerinde çalışma hakları ayrımcılık  politikaları çerçevesinde farkındalık  toplantıları ,seminerleri,kongre ve konferansları ,oluşturmak, girişimci kadınların elinden tutmak ,şiddet gören yaşlı kadın ve erkeklere destek vermek vb gibi bir çok konuda organizasyon yapmak,yaptırmak lobileşme faaliyetlerinde destek vermek  öncelikli çalışma programları içindedir. İhtiyacı bulunan ,önceden vakıf yönetimi tarafından belirlenmiş ve araştırmalar tarafında da tesbit edilmiş olan yaşlılarımıza yardım etmek ve ihtiyaçlarının gerekli olanları karşılamak amacımızdır.Yukarıda belirtilen faaliyetlerimiz doğrultusunda da  Üniversite de okuyan gençlerimize burslar vererek okumalarını destekleyecektir.İfade edilmeye çalışılan hizmet , yardım,burs gibi destekleri Yönetim kurulunun belirlediği kriterler dahili

Kadın Komisyonu

 • Mürüvvet Kurtaran
 • Fatma Elmas
 • İffet Kaya
 • Asuman Koşal
 • Yasemin Atatüre
 • Günay  Bakoğlu
 • Semra  Akel
 • Şenay Gürsoy
 • Fisun Çetin

logo-light
Yukarı Çık